๑. กำหนดการสอบเลื่อนระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ ที่ อย. เป็น หน.สายวิทยาการ ปี ๕๘

๒. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร เหล่า อย.และ ดย. ปี ๕๘

๓. การสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร เหล่า อย.และ ดย. ปี ๕๘

๔. แจ้งเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๑
ติดต่อกรม
. ยุทธการกรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์
. กำลังพลกรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์
. ขนส่งกรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์
. ธุรการกรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์
. เทคโนโลยีสารสนเทศกรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์
. กองส่งกำลังบำรุงกรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์
. สำนักงานข่าวกรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์
. กองนิรภัยกรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์
. กองพันทหารต่อสู้อากาศยานที่
๑๐. กองพันทหารต่อสู้อากาศยานที่
๑๑. กองร้อยสนับสนุนกรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์
 
กรมปฏิบัติการพิเศษ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
กองดุริยางค์ทหารอากาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ศูนย์การทหารอากาศโยธิน
กรมกำลังพลทหารอากาศ
หน่วยปัญชาการอากาศโยธิน
หน้าแรก
ฝึกภาคสนามทหารร้อยฝึก ผลัดที่ ปี ๕๗
วันที่ ๕ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
ประวัติ
ผู้บังคับบัญชา
อดีตผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์
การจัดหน่วย
ภารกิจ
สอบภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒
ประจำรุ่น ๕๗ ผลัดที่ ๑
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗
กองทหารเกียรติยศในพิธีต้อนรับ
รองนายกรัฐมนตรี รมว.กห และ รมว.กห
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗
กองทหารเกียรติยศในพิธีรับส่ง
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มาเลเซีย
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗